Velkommen til Lederindeksen!

Hensikten med lederskap er
ikke å vokte,
ei heller temme dine medarbeidere.
Hensikten er å frigjøre
Medarbeidernes skjulte ressurser.

Fra boken: "Riding the Tide"